Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

De conformidade co establecido na Ley Orgánica de 15/99, queda informado de que os datos persoais facilitados a través dos formularios incorporararanse o correspondiente fichero do Concello de Moeche, autorizando a éste o tratamento automatizado dos mesmos, para uso interno, en nos térmos previstos na indicada Ley.

Asimismo, queda informado do seu dereito de acceso, rectificación e cancelación, en no seu caso de ditos datos, podendo exercitar os mesmos, por escrito, no domicilio do concello o ben por correo electrónico a: info@concellodemoeche.com

© Todos os dereitos reservados

Queda prohibido la utilización das fotografías deste website sin permiso dos autores ou do concello